Община Генерал Тошево

28 ноември ’19

„Доставка на абонаменти карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания по линии от областна транспортна схема за нуждите на Община Генерал Тошево “

„Доставка на абонаменти карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания по линии от областна транспортна схема за нуждите на Община Генерал Тошево “

„Доставка на абонаменти карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания по линии от областна транспортна схема за нуждите на Община Генерал Тошево “

Още новини