Община Генерал Тошево

25 юли ’12

Две делегации ще посетят Община Генерал Тошево през месец август

Две делегации ще посетят Община Генерал Тошево през месец август

Две делегации ще посетят Община Генерал Тошево през месец август

Три читалища от Община Генерал Тошево ще кандидатстват по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г. Това са НЧ "Пробуда 1941" с. Кардам, НЧ "Отец Паисий 1897" с. Спасово и НЧ "Йордан Йовков 1896" с. Красен. Читалищата ще кандидатстват с проекти за реновиране на материалната база, като крайният срок за подаване на документациите е 17 август.

Още новини