Община Генерал Тошево

20 април ’22

Една образователна институция от община Генерал Тошево със спечелен проект в Националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.”

Една образователна институция от община Генерал Тошево със спечелен проект в Националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.”

Една образователна институция от община Генерал Тошево със спечелен проект в Националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.”

В края на миналата седмица  Комисията за оценка на проекти на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) официално обяви одобрените за финансиране и реализация в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.”, на тема „Обичам природата и аз участвам”, проектни предложения. След участие на четири образователни институции от община Генерал Тошево и надпревара с още 1734 такива от цялата страна, сред избраните попада ОУ „Йордан Йовков“ село Спасово. Очаква се да бъде подписано и споразумението между училището и Министерство на околната среда и водите и ПУДООС за финансиране на одобрените проектни предложения.

 

Основната цел на проекта на ОУ „Йордан Йовков“ село Спасово - „Опознавам природата и се грижа за нея“ е да формира трудови навици и умение за работа в екип при учениците, да подпомогне образователно – възпитателния процес по предмети чрез изнасянето на част от занятията на открито, да повиши екологичната култура и да възпита самоконтрол за предотвратяване замърсяването с отпадъци и не на последно място да формира „зелени идеи“ в съзнанието на учениците.

 

С този проект ще се изгради класна стая на открито за екологично образование, ще се оформи достъп до зоната за отдих, ще се оформи зона за зацветяване, където децата сами ще засадят цветя и ще полагат грижи за тях. Цветните лехи  ще бъдат естествен завършек на зоната, където ще бъде поставена беседката. Ще се обособи зона за поставяне на пейки и места за сметосъбиране  от рециклирани материали( автомобилни гуми), които ще бъдат изрисувани от децата.

 

Реализирайки проекта си образователната институция очаква да повиши екологичната култура на учениците и да ги приобщи към идеята за почистване и опазване на природата.

 

Природата, чистият въздух, неформалното общуване между връстници, предразполагат децата към творчество и бягство от „токсичното“ въздействие на електронните устройства. Общуването е реално, а не виртуално, което е важен фактор за изграждане на емоционална интелигентност и толерантност.

  

Проектът е на стойност по 7 500 лева.

Още новини