Община Генерал Тошево

21 декември ’18

Информационна среща за насърчаване на предприемачеството

Информационна среща за насърчаване на предприемачеството

Информационна среща за насърчаване на предприемачеството

Дирекция "Бюро по труда" ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

по проект „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен – стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Целите на проекта са:

1. Информиране за възможностите за стартиране на самостоятелен бизнес;

2. Предоставяне на специализирани обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения, необходими за стартирането на бизнеса;

3. Консултиране за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане, вкл. получаване на менторска подкрепа и консултации за намиране на подходящо финансиране.

Срещата ще се проведе на 16.01.2019 г.

Участниците могат да бъдат както безработни, така и заети лица.

За повече информация и записване:

ДБТ Ген.Тошево

етаж 1, стая 1 и на телефон 05731/ 45-15

Още новини