Община Генерал Тошево

24 юли ’12

Инициативи на ЛА "Патиланци"

Инициативи на ЛА "Патиланци"

Инициативи на ЛА "Патиланци"

Три читалища от Община Генерал Тошево ще кандидатстват по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г. Това са НЧ "Пробуда 1941" с. Кардам, НЧ "Отец Паисий 1897" с. Спасово и НЧ "Йордан Йовков 1896" с. Красен. Читалищата ще кандидатстват с проекти за реновиране на материалната база, като крайният срок за подаване на документациите е 17 август.

Още новини