Община Генерал Тошево

05 август ’19

"Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на сгради в гр.Генерал Тошево, във връзка с проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020”, съфинансир

"Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на сгради в гр.Генерал Тошево, във връзка с проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020”, съфинансир

"Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на сгради в гр.Генерал Тошево, във връзка с проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020”, съфинансир

Още новини