Община Генерал Тошево

18 март ’16

Изготвяне на технически проекти за нуждите на Община Генерал Тошево по обособени позиции

Изготвяне на технически проекти за нуждите на Община Генерал Тошево по обособени позиции

Изготвяне на технически проекти за нуждите на Община Генерал Тошево по обособени позиции

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до АНКА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА дата на сваляне на съобщението 01-04-2016г.

Още новини