Община Генерал Тошево

23 октомври ’15

„Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследване за

„Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследване за

„Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследване за

Информация за авансово плащане ОП2

Информация авансово плащане ОП2

Информация за авансово плащане ОП2

ОП1: Сграда на Общинска администрация  гр.Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов” №5

ОП2: Сграда на Народно читалище „Светлина 1941” гр.Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов”№5

ОП3: Сграда на ОУ „Христо Смирненски” гр.Генерал Тошево, ул.”Георги С.Раковски” №16

ОП4: Сграда на Ученическо общежитие гр.Генерал Тошево, „Георги С.Раковски” №14

ОП5: Сграда на Дирекция бюро по труда гр.Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов”№ 14

ОП6: Сграда на Народно читалище „Иван Вазов” кв.Пастир , гр.Генерал Тошево

ОП7: УС 1, УС 4, УС 7,  и….

ОП8: УС 2, УС 5, УС 8, и …..

ОП9: УС 3, УС 6, УС 9, и  …

[media-downloader media_id="7009" texts="Решение" display_filesize="yes"]

 

[media-downloader media_id="7008" texts="Обявление" display_filesize="yes"]

 

[media-downloader media_id="7007" texts="Образци" display_filesize="yes"]

 

[media-downloader media_id="7011" texts="Документация" display_filesize="yes"]

 

[media-downloader media_id="7010" texts="Съобщение до медиите" display_filesize="yes"]

 

[media-downloader media_id="7012" texts="Питане" display_filesize="yes"]

 

[media-downloader media_id="7066" texts="Протокол 1" display_filesize="yes"]

 

Още новини