Община Генерал Тошево

20 януари ’21

Кметът на община Генерал Тошево беше преизбран за председател на Местната инициатива група /МИГ Балчик-Генерал Тошево

На 19 януари 2021 г. СНЦ „Местна инициатива група /МИГ Балчик-Генерал Тошево“ свика и проведе...

Кметът на община Генерал Тошево беше преизбран за председател на Местната инициатива група /МИГ Балчик-Генерал Тошево

Кметът на община Генерал Тошево беше преизбран за председател на Местната инициатива група /МИГ Балчик-Генерал Тошево

   На 19 януари 2021 г. СНЦ „Местна инициатива група /МИГ Балчик-Генерал Тошево“ свика и проведе, на основание чл. 24 от Устава на Сдружението, Общо отчетно-изборно събрание на КВО в сградата на ТИЦ „Мелницата“ Балчик. Отчет за дейността на МИГ Балчик-Генерал Тошево за 2020 г. за текущите разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР и изпълнението на СВОМР прочете г-жа Росица Попова, изпълнителен директор на МИГ Балчик - Ген. Тошево. Събранието откри и успешно проведе г-н Валентин Димитров, кмет на община Генерал Тошево, председател на Сдружението.

   Събранието избра Управителен съвет в състав:

1.Община Балчик, с представител г-н Николай Ангелов;

2.Община Генерал Тошево, с представител г-н Валентин Димитров;

3.НЧ „Йордан Йовков 1941” с представител г-жа Веселина Йовчева;

4. „Евролес 74” ЕООД, с представител г-жа Димитричка Илиева Стоилова;

5.ЗП „Добрин Начев Начев”, с представител г-н Добрин Начев Начев;

6. „ТЕРА СН „ ЕООД, с представляващ г-жа Невена Миткова Петрова

7.НЧ „Тодор Рачински-2011”, с представляващ г-жа Дарина Енчева Тодорова.

   За председател на СНЦ „Местна инициатива група /МИГ Балчик-Генерал Тошево“ беше преизбран Валентин Димитров, кмет на община Генерал Тошево.

Още новини