Община Генерал Тошево

12 юли ’16

Комисия, съставена с решение на Общинския съвет, ще определи улиците за рехабилитация в града

Комисия, съставена с решение на Общинския съвет, ще определи улиците за рехабилитация в града

Комисия, съставена с решение на Общинския съвет, ще определи улиците за рехабилитация в града

Тази година бюджетът за ремонт на улици в града надхвърля 230 хил. лв.

На последното заседание на Общински съвет кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров отправи предложение до съветниците за сформиране на комисия, която да изготви списък за ремонт на улици в града, по изпълнение на обект „Рехабилитация на улици в град Генерал Тошево”, включен в капиталовите разходи на Бюджет 2016. Първоначалният замисъл на градоначалника бе комисията да бъде 9- членна, с което да се гарантира интересът на по-голяма част от жителите на Генерал Тошево. След оживена дискусия в залата предложението се прие с корекция – съставът бе намален от 9 на 7 човека. Така прието, решението за създаване на комисия включва трима представители на Общинска администрация, в лицето на ресорния заместник кмет, инженер и строителен техник, двама общински съветници и двама представители от гражданска квота, които добре познават нуждите от развитието на инфраструктурата и облагородяването на пространствата около жилищните сгради.

Идеята на инициативата е чрез представителност на всички заинтересовани страни - граждани и местна власт, в списъка за благоустрояване през тазгодишния строителен сезон да бъдат включени улици и отсечки с висока социална значимост и такива, които обслужват интензивен трафик в града. По този начин, съчетавайки механизмите на гражданското общество с експертния потенциал на общинските служители, ръководството се надява да удовлетвори исканията на по-голямата част от населението на града.

Дейността по развитие на инфраструктурата и благоустрояването е сред основните дейности, които националното законодателство е предоставило в компетенциите на общините. Това са дейности и услуги, които на практика се осъществяват и предоставят ежедневно и се ползват от всички граждани на територията на общината. В правомощията на кмета е възможността да предлага съставянето на комисии с широко гражданско участие, които да го консултират за приоритетните направления за работа по инфраструктурата на града. Опитът показва, че това е един от работещите модели, с които се мотивира активността на местната общност в решаването на дългосрочните задачи в общините.

снимка: capital.bg

Още новини