Община Генерал Тошево

17 октомври ’19

„Консултантски услуги по управление на проект: "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево"

„Консултантски услуги по управление на проект: "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево"

„Консултантски услуги по управление на проект: "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево"

Още новини