Община Генерал Тошево

19 май ’20

Мерките за енергийна ефективност по сградата Дирекция „Социално подпомагане“ започнаха

Основните дейности, предвидени за този обект, включват: топлоизолация на стени, под и таван; основен ремонт на покрива, подмяна на всички осветителни тела в сградата и ще бъде монтирана подемна платформа за достъп на лицата с двигателни увреждания.

Мерките за енергийна ефективност по сградата Дирекция „Социално подпомагане“ започнаха

Мерките за енергийна ефективност по сградата Дирекция „Социално подпомагане“ започнаха

На 18 май пред сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ в град Генерал Тошево се състоя официална церемония „Първа копка“ по проект „Повишаване на енергийната ефективност в обществени сгради с адрес: ул. „Д. Благоев“ №6, ул. „В. Априлов“ №18, ул. „Трети март“ №8А и многофамилни жилищни сгради, с адрес: ул. „В. Априлов“ №2 и ул. „Трети март“ №10 в град Генерал Тошево“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. На събитието присъстваха кметът на Община Генерал Тошево, Валентин Димитров, неговите заместници, административният екип, който работи по проекта, служители на Дирекция „Социално подпомагане“ и представители на фирмата-изпълнител – „Монолит“ ООД – град Добрич.

Основните дейности, предвидени за този обект, включват: топлоизолация на стени, под и таван; основен ремонт на покрива, подмяна на всички осветителни тела в сградата и ще бъде монтирана подемна платформа за достъп на лицата с двигателни увреждания. Стойността на проекта е 59 564.40 лв. с ДДС.

Пред гостите на събитието кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров заяви, че е изключително радостен от възможността да открие строителна площадка на поредния обект по проект за енергийна ефективност. „Заради пандемията от коронавирус строителните дейности бяха отложени. Сега съм щастлив, че работата най-накрая може да започне. След около 2 месеца се надявам, че с гордост ще мога да заявя, че в града всички обществени сгради вече са напълно обновени, защото това е последната несанирана такава в Генерал Тошево“, обяви Валентин Димитров.

Символичната „Първа копка“ и този път беше направена в нетрадиционен стил. Валентин Димитров заедно с управителя на строителната фирма Иван Добрев и Наташа Андреева – временно изпълняващ длъжността директор на Дирекция „Социално подпомагане“, залепиха първото парче изолационна плоскост близо до входа на сградата. По подобен начин беше открита строителната площадка и на Районния съд в града през месец януари.

В рамките на проекта, в три административни и две жилищни сгради, ще бъдат реализирани дейности по подмяна на дограма, топлоизолация на стените, хидроизолация на покрива, ремонт/подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата, изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части. След изпълнението на строително-ремонтните дейности, всички сгради, ще повишат своя клас на енергийна ефективност, което от своя страна ще рефлектира върху цялостния облик на града и качеството на живот и работа в него.

Още новини