Община Генерал Тошево

23 януари ’18

На 25 януари ще заседава Експертният екологичен съвет към РИОСВ – Варна, по повод инвестиционното предложение за добив на природен газ на „Русгеоком БГ“ ЕАД

На 25 януари ще заседава Експертният екологичен съвет към РИОСВ – Варна, по повод инвестиционното предложение за добив на природен газ на „Русгеоком БГ“ ЕАД

На 25 януари ще заседава Експертният екологичен съвет към РИОСВ – Варна, по повод инвестиционното предложение за добив на природен газ на „Русгеоком БГ“ ЕАД

На 25 януари, четвъртък, от 10. 30 часа ще заседава Експертният екологичен съвет към РИОСВ – Варна. Дневният ред на заседанието ще включва Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище „Спасово“, с площ 219 кв. км., в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич“, с възложител „Русгеоком БГ“ ЕАД.

В срещата община Генерал Тошево ще бъде представена от кмета на общината Валентин Димитров и кметовете и кметските наместници на 18 –те засегнати села. Очаква се да присъстват представители на инвеститора, РЗИ – Добрич, Басейнова дирекция, ВиК – Добрич, Министерство на енергетика, Минно-геоложка камара и др.

С цел публичност Община Генерал Тошево своевременно ще публикува на своята интернет – страница взетите на заседанието решения.

Още новини