Община Генерал Тошево

08 август ’18

На вниманието на всички търсещи работа лица!

На вниманието на всички търсещи работа лица!

На вниманието на всички търсещи работа лица!

Във връзка с провеждане на проучване сред безработните лица относно желанията и нагласите им за включване в обучения, провеждани в Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”, Ви информирам за следното:

В страницата на Агенцията по заетостта az.government.bg,  в рубрика „Анкети”, „Анкети за търсещи работа” и в рубриката „На фокус” е публикуван on-line анкетен формуляр, чрез който се провежда проучването.

Формулярът е достъпен и на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcTBkw9ms7H3Kxby2ipoM2CMGJ9imRGAKXrRF8k9uL6ESh3w/viewform

Проучването ще се провежда и чрез служителите в ДБТ, които пряко предоставят услуги на търсещи работа лица. За целта на всяко безработно лице при посещение в ДБТ ще се предлага участие в анкетирането и ще се оказва съдействие за попълването на анкетата в рамките на посещението.

На този етап анкетата се предвижда да бъде постоянно отворена, а резултатите от нея периодично да се обобщават и съпоставят с потребностите на бизнеса от кадри, заявени от работодателите в провежданото от Агенцията по заетостта два пъти в годината проучване сред работодателите.

Целта е формиране и предлагане на обучения, съобразени с предпочитанията на кандидатите за обучение и търсената на трудовия пазар работна сила.

Пълна информация за Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” може да намерите на адрес: https://dp.bgcpo.bg/ или на място в ДБТ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДБТ ГЕН.ТОШЕВО ЕТ.1 СТАЯ 1, ТЕЛЕФОН 05731/45-15

Още новини