Община Генерал Тошево

24 юли ’12

Наш проект сред пионерите по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013

Наш проект сред пионерите по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013

Наш проект сред пионерите по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013

Три читалища от Община Генерал Тошево ще кандидатстват по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г. Това са НЧ "Пробуда 1941" с. Кардам, НЧ "Отец Паисий 1897" с. Спасово и НЧ "Йордан Йовков 1896" с. Красен. Читалищата ще кандидатстват с проекти за реновиране на материалната база, като крайният срок за подаване на документациите е 17 август.

Още новини