Община Генерал Тошево

04 януари ’21

Нов договор по програма „Обществени трапезарии“

Нов договор по програма „Обществени трапезарии“

Нов договор по програма „Обществени трапезарии“

   Община Генерал Тошево сключи договор с Фонд „Социална закрила” за реализиране на дейности по предоставяне на топла храна към Целева програма „Обществени трапезарии” за 120 бенефициенти на територията на общината, в рамките на общо 249 работни дни. Договорът влиза в сила от 4 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

   Фонд „Социална закрила” предоставя сумата от 95 616,00 лв., като средствата ще бъдат изразходени за приготвяне и доставяне на топла храна за обяд – супа, основно ястие и хляб. 80 676,00 лв. са за храна (за 120 души по 2,70 лв. на ден) и допълнителни 14 940,00 лв. за режийни разходи. Ежедневно храната ще достига до всички населени места, където се предоставя услугата Домашен социален патронаж, с 5 автомобила – специализиран транспорт.

   Целеви групи на програмата са:

•        Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

•        Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

•        Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;

•        Скитащи и бездомни деца и лица;

•        Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

   Община Генерал Тошево кани всички, попадащи в обхвата на целевите групи да подадат Заявление - Декларация по образец в Общинска администрация, стая 103 – отдел „Социални дейности и домашен социален патронаж“.

   С помощта на Фонд „Социална закрила” община Генерал Тошево разрешава сериозен проблем - осигуряване на топла и разнообразна храна през годината на лица и семейства които не могат да си я осигурят сами.

Още новини