Община Генерал Тошево

07 януари ’21

Нов спечелен проект в СУ „Никола Й. Вапцаров“ за изграждане на център за изследвания

Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ беше одобрено за финансиране през 2021 година по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерство на образованието и науката с проектна идея за изграждане на „Център за природни науки, изследвания и иновации“ за сумата от 280 000 лв.

Нов спечелен проект в СУ „Никола Й. Вапцаров“ за изграждане на център за изследвания

Нов спечелен проект в СУ „Никола Й. Вапцаров“ за изграждане на център за изследвания

   Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ беше одобрено за финансиране през 2021 година по национална програма  „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерство на образованието и науката с проектна идея за изграждане на „Център за природни науки, изследвания и иновации“ за сумата от 280 000 лв.

   Целта на училищния екип е създаване на иновативна модерна училищна среда, целяща подготовката на бъдещи специалисти в сферата на дигиталните технологии, математика, биология, химия и физика. Предвиденото финансиране, 20% от което е собствено участие, ще обезпечи дейностите по реконструкция на сградата на бившата работилница и превръщането и в съвременен STEM център, включващ три отделни зони за учене, изграждане на зала със свободен достъп за изложби, презентации, самостоятелно учене и социално общуване на учениците и преподавателите. Предвидено е и най-съвременно оборудване и обзавеждане, които ще преобразят сградата в модерно „разчупено“ пространство, пригодено за учене чрез преживяване, създаване и експериментиране, осигуряващо комфорт за неформално общуване на учениците.

   В създадената технологична  образователна среда чрез нови методи на преподаване  ще се осъществява проектно-базирано обучение, в което ще се включат и представители на местния бизнес – партньори по проекта. Новоизграденият „Център за природни науки, изследвания и иновации“ ще допринесе за  повишаване на качеството на образованието в училището и в община Генерал Тошево.

 

Още новини