Община Генерал Тошево

26 юли ’16

О Б Я В А, Министерство на отбраната

О Б Я В А, Министерство на отбраната

О Б Я В А, Министерство на отбраната

Министерството на отбраната обявява провеждането на конкурси през 2016 г. за заемане на длъжности за служба в доброволния резерв.

Обявените длъжности са за офицери, сержанти и войници във военни формирования на Съвместното командване на силите (София и Бургас), Военноморските сили (Бургас) и всички военни окръжия.

Срокът за подаване на документите е до 14.09.2016 г. включително.

Повече информация за условията и реда за кандидатстване и графика за провеждане на конкурсите може да получите от:

- офиса за военен отчет в община Генерал Тошево, сградата на общинска администрация, етаж І, стая 104, тел. 0878 601 246;

- Военно окръжие – Добрич, бул. „Добруджа” № 4, ет. 4, тел. 058 664 764;

- интернет страницата на Централно военно окръжие www.comd.bg

Още новини