Община Генерал Тошево

28 ноември ’16

О Б Я В А, МО

О Б Я В А, МО

О Б Я В А, МО

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров обявява за учебната 2017/2018 г. ранно записване на курсанти с 5 годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и по специализации както следва:

- „Корабоводене“;

- „Корабни машини и механизми“;

- „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“.

Повече информация за сроковете за подаване на документи и графиците за провеждане на конкурса може да получите от:

- офиса за водене на военен отчет на община Генерал Тошево, стая 104 или на телефон 0878 601 246;

- Военно окръжие – Добрич, бул. „Добруджа”№ 4, ет. 4, тел. 058 664 764;

- интернет страницата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ www.naval-acad.bg (Прием – Ранно записване за курсанти)

Още новини