Община Генерал Тошево

21 февруари ’17

О Б Я В А, MO

О Б Я В А, MO

О Б Я В А, MO

Министерството на отбраната обявява конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища.

Обявените длъжности са за войници и матроси в:

- 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив. Срокът за подаване на документи е до 31.03.2017 г.;

- формирования от състава на Военноморските сили във Варна и Бургас. Срокът за подаване на документи е до 17.03.2017 г.

Кандидатите да не са навършили 28 години към датата на сключване на договора за военна служба.

Изпълнявалите военна служба могат да кандидатстват, ако са освободени поради организационно-щатни промени, но не по-късно от 10 години след освобождаването и не са навършили 41 години към датата на сключване на договора за военна служба.

Повече информация за условията и реда за кандидатстване и графиците за провеждане на конкурсите може да получите от:

- офиса за водене на военен отчет на община Генерал Тошево, етаж І, стая 104 или на телефон 0878 601 246;

- Военно окръжие–Добрич, бул. „Добруджа” № 4, ет. 4, тел. 058 664 764;

- интернет страницата на Централно военно окръжие www.comd.bg

Още новини