Община Генерал Тошево

06 октомври ’21

Община Генерал Тошево подписа първите договори по стипендиантската програма за обучение на студенти

Община Генерал Тошево подписа първите договори по стипендиантската програма за обучение на студенти

Община Генерал Тошево подписа първите договори по стипендиантската програма за обучение на студенти

Община Генерал Тошево подписа първите договори за отпускане на стипендии на студенти от нашата община, които да се обучават по една от двете медицински специалности – медицинска сестра или медицински лаборант. В началото на месец май тази година Община Генерал Тошево обяви, че продължава своята политика за финансово подпомагане на кандидат-студенти и студенти по две медицински специалности. Към програмата интерес проявиха няколко кандидати, които имаха възможността да получават стипендии, с които да могат да покриват семестриалните си такси и част от разходите си за обучение. Сега, пет месеца по-късно, вече са ясни имената на одобрените за финансиране.

 

За учебната 2021/22 година бяха отпуснати общо три стипендии – една за медицински лаборант и две за медицинска сестра. За получаване на стипендията, кандидатите трябваше да отговарят на редица условия. В крайна сметка две дами спечелиха стипендиантската програма. Това са Февзие Адил и Станка Тодорова, които ще се обучават за медицински сестри в Медицински университет – Варна. Двете ще получават по 400 лв. финансово подпомагане за целия срок на обучение (на годишна база средствата ще бъдат отпускани за 10 месеца – без месеците юли и август).          

 

Целта на тази инициатива е да се подпомогнат и стимулират младите хора в общината. Идеята е те да завършат своето образование, подпомогнати от Община Генерал Тошево, след което да им се даде възможност да работят на територията на нашата община и по този начин да бъдат в полза на обществото.

 

Всяка година Община Генерал Тошево определя дефицитните специалности, по които ще бъдат отпускани стипендии за обучение. За специалността медицинска сестра, от която има остра нужда в нашата община, това са първите подписани договори за финансово подпомагане на обучението.

Още новини