Община Генерал Тошево

22 май ’17

Община Генерал Тошево получи дарение – оборудване за общинските доброволни формирования

Община Генерал Тошево получи дарение – оборудване за общинските доброволни формирования

Община Генерал Тошево получи дарение – оборудване за общинските доброволни формирования

Общината ни е една от 40-те местни администрации в страната, които получават безвъзмездно техническо оборудване за специални операции, осигурено от Гражданската защита на Швейцария

В последния ден на миналата седмица Община Генерал Тошево получи дарение (техническо оборудване) за доброволните формирования. Дарението включва следните артикули – моторни триони – 2 бр., моторен къртач – 1бр.,резач на арматура – 1бр., пробивен трион – 1 бр. и комплект ъглошлайф – 1бр. Специализираните инструменти ще бъдат използвани от доброволните формирования единствено при възникнала нужда. Целта е при бедствие, пожар или друга извънредна ситуация доброволците да бъдат обезпечени с техника, която им позволява бърза и адекватна намеса с цел минимизиране на рисковете за жителите на общината и тяхното имущество.

Инициативата за дарението е на българското посолство в Швейцария и лично на посланик Меглена Плугчиева. Дарението бе договорено след посещение в Швейцария на гл. комисар Николай Николов – директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ в МВР, и Даниел Панов – кмет на община Велико Търново и председател на Управителния съвет на НСОРБ. Получател на дарението от Швейцария е НСОРБ, което осигури доставката му до България.

Доброволните формирования се създават от кметовете на общини по решение на общинските съвети. Те са резултат от инициативността на органите за местно самоуправление и на отделните граждани. Решенията за използването на доброволните формирования се вземат от кметовете на общини в съответствие с общинските планове за защита при бедствия или в други предвидени от закона случаи. Дейността на доброволните формирования се oсъществява при строго спазване и прилагане на свързаните с нея закони и подзаконови нормативни актове, както от страна на институциите, така и от страна на гражданите.

Още новини