Община Генерал Тошево

03 декември ’18

Община Генерал Тошево ще изпълнява проект за заетост на хора с трайни увреждания

Община Генерал Тошево ще изпълнява проект за заетост на хора с трайни увреждания

Община Генерал Тошево ще изпълнява проект за заетост на хора с трайни увреждания

Община Генерал Тошево ще осигури работа на 27 жители с ТЕЛК решения от района по проект "Обучения и заетост“, Компонент II на Агенция по заетостта. Целта на мярката е интегриране на неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г., регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

Вече е одобрена подадената от Общинска администрация заявка за 27 работни места както в града, така и по населените места. Те ще бъдат свързани с извършването на по-леки почистващи и хигиенизиращи дейности в помощ на администрацията и обслужващия персонал.

По проекта ще бъдат наети хора, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 %, но с възможност за участие в пазара на труда. Така за тях ще бъде обезпечена заетост на пълно или непълно работно време за срок от 24 месеца.

С включването в проекта Община Генерал Тошево продължава политиката на социална ангажираност и подаване ръка на хората с увреждания, за да се чувстват пълноценни и полезни.

Още новини