Община Генерал Тошево

26 юли ’16

Общината се допитва: кои улици в града да се рехабилитират през 2016 година

Общината се допитва: кои улици в града да се рехабилитират през 2016 година

Общината се допитва: кои улици в града да се рехабилитират през 2016 година

Постъпилите предложения ще имат ролята на равноправен глас в комисията, която ще определи списъкът за ремонт на улици в Генерал Тошево

Законът за местното самоуправление и местната администрация предоставя възможност на гражданите да изказват становища и отправят предложения до кмета и общинска администрация. Изхождайки от този регламент на закона, Община Генерал Тошево инициира допитване до жителите на града относно това – кои улици да се рехабилитират през настоящата година. Основната идея на допитването е да даде глас на обществения интерес при определяне на пътно-ремонтните дейностите в града през настоящата година.

Предложенията могат да се подават в информационния център на Общинска администрация, на ел.поща – mail@toshevo.org, както и на официалната фейсбук-страница. Крайният срок за подаване е 12 август, петък. Община Генерал Тошево ще оповести публично резултатите от допитването, след което ще предостави постъпилите предложения на комисията.

Припомняме, че след предложение на кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров до Общински съвет, се гласува създаване на временна седемчленна комисия, която да определи улиците за рехабилитация през тази година. Тя включва трима представители на Общинска администрация- ресорния заместник кмет, инженер и строителен техник, двама общински съветници и двама представители от гражданска квота.

В случая – седмият член на комисията се явява Вашият глас. Възползвайте се от възможността и дайте своето предложение за улица или отсечка, която считате за нужно да бъде рехабилитирана.

Очакваме Вашите предложения!

Още новини