Община Генерал Тошево

17 август ’21

Обучение за преброители ще се проведе в Община Генерал Тошево

Обучение за преброители ще се проведе на 30 август 2021 г. /понеделник/ от 10,00 часа в залата на първия етаж в сградата на община Генерал Тошево

Преброяване 2021

Обучение за преброители ще се проведе в Община Генерал Тошево

Общинската преброителна комисия в Община Генерал Тошево, съвместно с отдел „Статистически изследвания – Добрич“ организират на 30 август 2021 г. /понеделник/ от 10,00 часа в залата на първия етаж в сградата на община Генерал Тошево, еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви в общината за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в България.

Националното преброяване е най-голямото статистическо изследване. Целта му е да се установи реалният брой на населението, което пребивава на територията на страната, основни характеристики за лицата като икономическа активност, здравен статус, образование, етническа принадлежност и др. Обект на преброяването ще бъдат също броят на сградите и жилищата в страната и условията на живот, състав на домакинствата и т.н.

Новото при предстоящото преброяване е във въпросника за жилището. Там са добавени въпроси за възобновяемата енергия и как я използват домакинствата, за енергоспестяваща дограма и енергийна ефективност на жилищата.

Преброителите и контрольорите ще бъдат запознати със Закона за преброяването, съдържанието на преброителните карти, начина и времето на работа, правата и задълженията им. Специално внимание ще бъде обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и указанията, които НСИ получи от Министерство на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021.

Още преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

Преброяване 2021 ще се проведе от 7 септември до 3 октомври на два етапа – първият етап, от 7 до 17 септември, ще бъде преброяване по интернет, а вторият, от 18 септември до 3 октомври – с преброители, които ще посещават домакинствата в часовете от 8.00 до 20.00 всеки ден, включително събота и неделя.

Актуална информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021е налична на https://census2021.bg/.

Още новини