Община Генерал Тошево

26 април ’13

ОБЯВА

ОБЯВА

ОБЯВА

На 29.04.2013 г. от 10.00 ч. в Общинска администрация гр. Ген. Тошево, залата на третия етаж, ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на употребявана медицинска техника, оборудване, обзавеждане и други движими вещи - собственост на „МБАЛ БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА” ЕООД-гр. Ген. Тошево-в ликвидация.

В ДОЛУПОСОЧЕНИЯ ФАЙЛ ПУБЛИКУВАМЕ СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ НА ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ, КАКТО И ТЕХНИТЕ ЦЕНИ.

    Депозит и заявки за участие се приемат до 12.00 ч. на 26.04.2013 г.

Допълнителна информация на тел. 05731/3858 и 05731/2173.

Още новини