Община Генерал Тошево

28 юни ’16

Обява, Дирекция "Бюро по труда"

Обява, Дирекция "Бюро по труда"

Обява, Дирекция "Бюро по труда"

Агенцията по заетостта продължава набирането на професионални строителни работници за временна заетост в Израел

Търсят се професионални строителни работници по условията на подписаната Спогодба между Правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за набиране и осигуряване на временна заетост на граждани на двете страни.

Документи на кандидати се набират постоянно в дирекции „Бюро по труда” в цялата страна.

Израел търси наши работници за:

– кофражисти (индустриален строителен кофраж, дървен кофраж). Разчитането на строителни планове е задължително

- арматуристи. Разчитането на строителни планове е задължително

- работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени

- мазачи

Избраните български работници ще подпишат едногодишен трудов договор с възможност да бъде продължен до максималния срок от 3.5 години, считано от датата на първото им влизане в Израел. В договора ще бъдат отразени всички трудови условия.

През периода 08.08. - 12.08.2016 г. в гр.София ще бъдат проведени практически изпити за професионална пригодност.

Всички подали до 29.07.2016 г. лица ще бъдат включени в провеждането на предстоящите практически изпити.

Изисквания към кандидатите:

- да са български граждани;

- да са на възраст между 25 и 50 години;

- да не са работили в Израел;

- да нямат родители или деца, които да работят в Израел;

- да не са осъждани;

- да са медицински и физически подходящи за усилена работа в строителния сектор, при израелските климатични условия, включително и за работа на височини.

Процедура на кандидатстване:

Кандидатите подават в ДБТ по местоживеене следните документи:

- заявление за кандидатстване;

- копие на страницата с личните данни от задграничния паспорт. Ако кандидатът няма задграничен паспорт, може на този първи етап на кандидатстване да приложи лична карта;

- копие на свидетелство за съдимост, издадено за работа в чужбина.

Повече информация може да намерите на адрес: https://www.az.government.bg/pages/mezhdunarodna-deynost-normativna-uredba/

Можете да придобиете представа за работата и условията на живот от следния клип, предоставен от НПО „СЕЛА”- представител в София на Службата за населението и имиграцията към Министерство на вътрешните работи на Израел:

https://youtu.be/BuaNtcdGQ_o

Още новини