Община Генерал Тошево

23 юни ’16

Обява, Министерство на отбраната

Обява, Министерство на отбраната

Обява, Министерство на отбраната

Министерството на отбраната обявява прием на български граждани за обучение в курсове по начална военна подготовка.

Обучението ще се проведе във в. ф. 22160 – Плевен от 10.10.2016 г. до 28.10.2016 г.

Българските граждани без военна подготовка подават заявление във военните окръжия на основание обявения „Каталог на курсовете по

начална и специална военна подготовка за 2016 г.”

Успешно завършилите обучението се ползват с предимство при кандидатстване за военна служба или за служба в доброволния резерв.

Повече информация за условията и реда за кандидатстване може да получите от:

- офиса за водене на военен отчет в община Генерал Тошево, стая 104 или на телефон 0878 601 246;

- Военно окръжие – Добрич, бул. „Добруджа” № 4, ет. 4, тел. 058 664 764;

- интернет страницата на Централно военно окръжие www.comd.bg

Още новини