Община Генерал Тошево

26 ноември ’19

Обява на Централно военно окръжие

Обява на Централно военно окръжие

Обява на Централно военно окръжие

О Б Я В А

за приемане на военна служба след провеждане конкурс на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед № ОХ-960/ 13.10.2019г. на министъра на отбраната на Република България са обявени за заемане след провеждане на конкурс от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, 3 /три/ вакантни войнишки длъжности за Младши шофьор във Военно-географската служба

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

1.Образование и квалификация:

- да имат средно или по-високо образование;

2.Изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „С“

3. Достъп до класифицирана информация:

- Поверително

4. Военно формирование и място за изпълнение на службата:

- В. Ф. 24430 –Троян

5. Военно звание:

- Редник - 3-ти клас

- Редник - 2-ри клас

- Редник - 1 -ви клас

Срок за подаване на заявленията – до 20.12.2019г.;

Повече информация може да получите от офиса за военен отчет към общината или на  телефон: 0888/ 321 253, както от сайтовете на:  

Централно военно окръжие : www.comd.bg и

Министерство на отбраната : www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764,

където се подават необходимите документи.

 

Още новини