Община Генерал Тошево

26 ноември ’19

Обява на Централно военно окръжие

Обява на Централно военно окръжие

Обява на Централно военно окръжие

О Б Я В А

за приемане на военна служба след провеждане конкурс  на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед № ОХ-953/21.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени за заемане след провеждане на конкурс от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,117(сто и седемнадесет) вакантни длъжности за войници от състава на

СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ,

по военни формирования и брой вакантни места, както следва:

№    Военно формирование и дислокация    Брой вакантни места

1.    В. Ф.  48940 - Бургас    52

2.    В. Ф.  42610 - Козарско    2

3.    В. Ф.  52480 - София    2

4.    В. Ф.  28860 – Горна Малина    36

5.    В. Ф.  52210 - Банкя    2

6.    В. Ф. 22980 – София    23

Срок за подаване на заявленията до 23.12.2019год.

Срок за подаване на заявленията – до 27.07.2018г.;

Повече информация може да получите от офиса за военен отчет към общината или на   телефон:0888/ 321 253, както от сайтовете на:    Централно военно окръжие :www.comd.bg и

Министерство на отбраната:www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4,

ет. 4, тел. 058/664 764 и 0885 727 774

където се подават необходимите документи.

Още новини