Община Генерал Тошево

26 ноември ’19

Обява на Централно военно окръжие

Обява на Централно военно окръжие

Обява на Централно военно окръжие

О Б Я В А

за приемане на военна служба след провеждане конкурс на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед № ОХ-938/16.10.2019г. на министъра на отбраната на Република България са обявени за заемане след провеждане на конкурс от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, следните вакантни длъжности за оркестранти, от състава на

„Гвардейския представителен духов оркестър“:

1. Оркестрант III група инструмент: „Ударни“ – 1 длъжност

2. Оркестрант III група инструмент: „Туба“ – 1 длъжност

3. Оркестрант III група инструмент: „Кларинет/ тромпет“ – 1 длъжност

4. Изисквания за Минимално образование и квалификация:

- Средно/висше образование (музика).

5. Допълнителни изисквания, съответно:

Инструмент „Туба”, Инструмент „Ударни” и Инструмент „Кларинет“ „Тромпет”

6. Военно звание:

- от младши сержант до старши сержант.

7. Ниво на достъп до класифициран а информация;

- Поверително

8. Военно формирование и място за изпълнение на службата: - В. Ф. 54800 – София

Срок за подаване на заявленията – до 04.12.2019г.;

Повече информация може да получите от офиса за водене на военен отчет към общината или на телефон: 0888/ 321 253, както от сайтовете на: Централно военно окръжие : www.comd.bg и

Министерство на отбраната : www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764,

където се подават необходимите документи.

Още новини