Община Генерал Тошево

26 ноември ’19

Обява на Централно военно окръжие

Обява на Централно военно окръжие

Обява на Централно военно окръжие

О Б Я В А

за приемане на военна служба след провеждане конкурс  на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед № ОХ-999/ 05.11.2019г. на министъра на отбраната на Република България е обявена за заемане след провеждане на конкурс от лице завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина,

1 /една/ вакантна офицерска длъжност в състава на

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ, както следва:

Администратор I степен в отделение „Логистично осигуряване“

Основни изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование и квалификация:

- ОКС „бакалавър“ по специалност от професионално направление „Икономика“

2. Достъп до класифицирана информация:

- Секретно

3. Място за изпълнение на службата:

- Военно формирование: 54200 - София

4. Военно звание:

- Капитан, старши лейтенант, лейтенант

Срок за подаване на заявленията – до  13.12.2019г.;

Повече информация може да получите от офиса за военен отчет към общината или на   телефон: 0888/ 321 253, както от сайтовете на:

Централно военно окръжие : www.comd.bg  и

Министерство на отбраната : www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764,

където се подават необходимите документи.

Още новини