Община Генерал Тошево

21 юли ’21

Обява за набиране на кандидати за доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия

Обява за набиране на кандидати за доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия

Обява за набиране на кандидати за доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия

Община Генерал Тошево набира кандидати за доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия и отстраняване на последиците от тях. Доброволците изпълняват следните основни дейности по защита на населението:

 

1. спасителни операции;

2. ограничаване и ликвидиране на пожари;

3. операции по издирване и спасяване;

4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

5. оказване на първа помощ на пострадали при бедствия;

6. други операции, свързани със защитата.

 

Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

 

Доброволното формирование е осигурено с екипировка и специализирана техника за извършване на аварийно-спасителни дейности.

 

Повече информация може да получите в сградата на общинска администрация – стая 104 или на телефон 0878 601 246.

Още новини