Община Генерал Тошево

17 август ’22

Обява за отдаване под наем на маломерни поземлени имоти за стопанска 2022-2023 година

Обява за отдаване под наем на маломерни поземлени имоти за стопанска 2022-2023 година

Обява за отдаване под наем на маломерни поземлени имоти за стопанска 2022-2023 година

О Б Я ВА

 

В изпълнение на Решение № 7-3/04.08.2022г. на Общински съвет, Община Генерал Тошево стартира процедура по отдаване под наем за стопанска 2022-2023 година на следните  маломерни поземлени имоти:

землище № на  имота КРР № на имота КВС категория НТП Площ на ПИ  дка
Балканци 02484.30.103 ПИ 000103 III Друг вид поз.имот 9.329
Василево 10183.24.55 ПИ 024055 V нива 7.579
Василево 10183.170.35 ПИ 026005 ІІІ уч.нива 9.221
Генерал Тошево 14711.168.24 ПИ 168024 ІІІ нива 6.500
Кардам 36467.147.17    ПИ 147017 ІV нива 5.501
Кардам 36467.165.2 ПИ 165002 ІІ б.лозе 9.063
Кардам 36467.165.316 ПИ 000316 ІІ Друг вид поз. имот 9.164
Огражден  53391.8.25 ПИ 008025 ІV нива 9.140
Росен 63046.60.68 ПИ 0000068 V пуст.необр.земя 3.500
Росен 63046.60.66 ПИ 0000066   пуст.необр.земя 6.560
Сноп 67756.53.131 ПИ000052 III Друг вид поз.имот 8.303
Сноп 67756.18.193 ПИ 018193 ІV нива 9.826
Снягово 67773.34.1 ПИ 034001 ІV б.лозе 1.029
Узово 75068.32.27 ПИ 032027 ІV друга посевна площ 1.029
Узово 75068.32.25 ПИ 032025 ІV друга посевна площ 1.089
Узово 75068.32.26 ПИ 032026 ІV друга посевна площ 1.091
Узово 75068.32.23 ПИ 032023 ІV друга посевна площ 1.160
Узово 75068.33.57 ПИ 033057 ІV друга посевна площ 1.416
          106.549

 Наемната цена  за отдаване под наем на  поземлените имоти  е  размер на 106 лв на декар.

 

Заявления за участие се депозират  в Център за услуги и информация, ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация   Генерал Тошево; 

 

Още новини