Община Генерал Тошево

22 юни ’15

Обявиха конкурсите за директори на две училища

Обявиха конкурсите за директори на две училища

Обявиха конкурсите за директори на две училища

Регионалният инспекторат по образование официално обяви конкурсите за директори на две общински училища в Генерал Тошево. Нови директори ще имат ОУ “Христо Смирненски” в град Генерал Тошево и ОУ “Васил Левски” в село Преселенци.

Кандидатите трябва да са български граждани, да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, както и да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение”.

Те трябва да имат завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър” или „магистър”, да имат не по-малко от 3 години учителски трудов стаж, като компютърна грамотност и ползването на чужд език са предимство.

OU SmirnenskiКонкурсът за директорските места ще се проведе в три   етапа. На първия кандидатите ще се пресеят по документи. След това те ще се явят на писмен изпит – тест, а заключителният кръг ще е под формата на интервю.

Още новини