Община Генерал Тошево

29 юни ’21

Обявление за определяне на обществени възпитатели

Обявен е нов прием на документи за определяне на обществени възпитатели до 15 юли 2021 г.

Обявление за определяне на обществени възпитатели

Обявление за определяне на обществени възпитатели

На основание чл. 41 и чл. 42 от Закона за БППМН, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Статут за Обществения възпитател

Още новини