Община Генерал Тошево

28 септември ’12

Одобрени три регионални програми за заетост

Одобрени три регионални програми за заетост

Одобрени три регионални програми за заетост

От днес стартира дейността на социалната услуга "Обществена трапезария" на територията на Община Генерал Тошево. 90 дущи ще се възползват от нейните услуги в периода 1.10.2012г. - 30.04.2013г. Реализирането на социалното начинание включва  предоставяне на храна за обяд - супа, основно ястие и  хляб всеки работен делничен ден. Чрез подобни социалноориентирани дейности се цели подобряване качеството на живот и осигуряване на подкрепа и помощ на лица без доходи и близки, многодетни майки, лица  с минимални доходи, скитащи и бездомни деца и лица.

Още новини