Община Генерал Тошево

25 юни ’21

Официално беше открита реновираната сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

На 25 юни се състоя официална церемония по откриване на реновираната сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и новите гаражни клетки за пожарните автомобили

ГД ПБЗН

Официално беше открита реновираната сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

На 25 юни се състоя официална церемония по откриване на реновираната сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и новите гаражни клетки за пожарните автомобили в град Генерал Тошево. На събитието присъстваха кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, областния управител на Добрич Васил Карапанчев, гл. комисар Николай Николов – директор на Главна дирекция ПБЗН и комисар Дарин Димитров – директор на Регионална дирекция ПБЗН – Добрич.

Обновяването на двуетажната сграда беше реализирано по Оперативна програма „Региони в растеж“, проект: „Повишаване на енергийната ефективност в обществени сгради, с адреси: Ул. Д. Благоев №6 – сградата на „Пожарна безопасност и защита на населението“, ул. „Васил Априлов“ №18 – Дирекция „Социално подпомагане“, ул. Трети март“ №8А – Гранично управление – град Генерал Тошево и многофамилни жилищни сгради, с адреси: ул. Васил Априлов“ №2 и ул. Трети март” №10“. Общата му стойност е 1 226 553 лв. (в това число участие от ГД ПБЗН – София с 26 643.30 лв.), като вече всички сгради – трите обществени и двете многофамилни жилищни, са завършени.

Реновирането на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – град Генерал Тошево, включваше дейности по подмяна на дограма, топлоизолация на стените, хидроизолация на покрив, ремонт/подмяна на електрическата и ВиК инсталация в общите части на сградата, изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части.

Извършените ремонтни дейности целят по-малко енергопотребление, икономия на разходите за отопление през зимния сезон, обновяване екстериора и интериора, както и удължаване живота на сградата като конструкция.

Въвеждането на енергоспестяващите мерки в сградата, ще допринесе и за по-чиста околна среда чрез намаляване на вредните емисии на парникови газове в атмосферата.

Още новини