Община Генерал Тошево

01 август ’18

От утре спира обслужването на част от общинската и областната пътни схеми

От утре спира обслужването на част от общинската и областната пътни схеми

От утре спира обслужването на част от общинската и областната пътни схеми

Утре, 2 август, ще бъде преустановено обслужването на част от линиите, включени в общинската и областната пътни схеми на територията на община Генерал Тошево. Това е в резултат на изтеклия договор между Община Генерал Тошево и „Товарни превози - ГТ“ АД за превоз на пътници.

Община Генерал Тошево проведе процедура по Закона за обществените поръчки, на която нито една фирма не изяви желание за участие. В така създалата се ситуация Общинското ръководство предприе действия по изискване на „спешна мярка“ и входира мотивирано искане до областна управа Добрич за нейното прилагане. Със заповед от 27 юли 2018 година областният управител разреши на Община Генерал Тошево тя да се осъществи с пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусните линии. За изпълнение на заповедта бяха поканени фирми, извършващи пътнически превоз на територията на областта. Като до крайният срок - 17. 00 часа на 1 август, съгласие от превозвачите не бе постъпило в Общинска администрация.

По този начин отпадна изпълнението на маршрутните разписания по линиите: Генерал Тошево – Красен, Генерал Тошево – Житен, Генерал Тошево – Писарово, Генерал Тошево – Кардам, Генерал Тошево – Преселенци – Спасово, Генерал Тошево – Рогозина – Спасово, както и Генерал Тошево – Добрич в 6.50, 9.30, 13. 00, и 17. 00 часа.

Прекъсването на обществената услуга не е в интерес на гражданите на община Генерал Тошево. Затова ръководството на Общината ще търси решение на казуса със всички механизми, които българското законодателство позволява, така че в най-кратки срокове да бъде възстановено нормалното обслужване на маршрутните разписания на територията на общината.

Още новини