Община Генерал Тошево

30 октомври ’15

Първа финансирана двойка по Правилника за "Ин витро" процедури в Генерал Тошево

Първа финансирана двойка по Правилника за "Ин витро" процедури в Генерал Тошево

Първа финансирана двойка по Правилника за "Ин витро" процедури в Генерал Тошево

Първата одобрена двойка за финансиране на процедури «Ин витро» в Община Генерал Тошево получи финансиране за репродуктивна интервенция.

Добрата новина стана факт, след като комисията отговаряща за изпълнението на дейностите в новоприетия правилник за подпомагане на процедури „Ин витро”, одобри постъпило по-рано през годината искане. Двойката покри всички необходими критерии и получи полагащото й се финансиране.

Изготвянето на цялостната административна процедура по разглеждане на заявленията, взимането на решения от страна на комисията и предоставяне на финансови средства от Общински съвет, е съобразена с опита в тази област на други общини на територията на Република България, както и на Фондация „Искам бебе”. Комисията е определена със заповед на кмета на общината и се състои от седем човека – предстaвители на Общинска администрация, общински съветници и лекар-гинеколог. Те са ангажирани с работата по приемане и разглеждане на необходимите за процедурата документи.

Правилникът, касаещ финансирането на процедури „Ин витро” се прие с пълно единодушие на заседание на Общински съвет Генерал Тошево и има за цел финансово подпомагане на семейства и двойки, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Генерал Тошево. Те могат да кандидатстват за средства в размер на 2000 лв. (2500 лв. при необходимост от донорски материал), като с предимство се ползват двойки, които не отговарят на критериите за държавно финансиране от страна на Център за асистирана репродукция (ЦАР). Същевременно, евентуално подпомагане от страна на Община Генерал Тошево няма да възпрепятства кандидатите да участват в други програми за финансиране на процедури по асистираната репродукция от други организация – държавни и неправителствени.

снимка:rodinabg.com

Още новини