Община Генерал Тошево

13 януари ’22

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда

Община Генерал Тошево към момента изпълнява проект BG05M9OP001-6.002 ”Патронажна грижа +” по  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. Към момента са обхванати 53 потребители в отдалечените населени места Конаре, Кардам, Спасово, Дъбовик, Пчеларово, Сноп, Житен и Росен, на които е предоставена социално-здравна услуга и 22 потребителя, които получават услугата доставка на храна в населени места като Генерал Тошево, Пленимир, Петлешково където няма предоставяне на социално-здравна услуга. На потребителите се предоставя психологическа подкрепа, с цел по-лесно преодоляване COVID-19.

Заявки за извършване на доставки до дома на потребителя се приемат на тел. номер: 0883560603 за територията на цялата община. До дома на потребителя се доставят хранителни продукти, продукти от първа необходимост, лекарства и др. (със средства на потребителите) на целевите групи: хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., лица поставени под карантина във връзка с COVID-19.

Чрез реализиране на дейностите по проекта е защитен обществения интерес и се ограничава разпространението на вируса COVID-19  на населението на Община Генерал Тошево и се подпомага за справяне с последиците от заболяването.

Още новини