Община Генерал Тошево

01 юли ’16

Пета среща „Попитай кмета”

Пета среща „Попитай кмета”

Пета среща „Попитай кмета”

Пета поредна среща „Попитай кмета” се състоя вчера, 30 юни, в Общинска администрация Генерал Тошево. В рамките на ежемесечната инициатива кметът и неговият екип представиха основните задачи, които са изпълнени през месец юни, както и тези, които предстои да стартират през юли. Също така, присъстващите на срещата бяха запознати с отговорите на поставените по електронен път въпроси.

По постъпилите сигнали и предложения кметът посочи, че вече е почистена боровата гора над ЖП прелеза, окосени са пешеходните пътеки по протежение на линията. Почистени от отпадъци са площите с интензивен човекопоток. Продължава косенето и почистването на целия град. Във връзка с най-болезненият за всички тошевци въпрос – този, касаещ водоснабдяването и честите аварии, градоначалникът обясни, че е в течение със всичко случващо се на територията на града и селата, но ресурсите на В и К оператора не са достатъчни за бързи действия. Още повече, че състоянието на В и К инфраструктурата изисква глобално решение, а не извършването на частични ремонти. Отчете като добра новина зонирането на райони на водопреносната мрежа в града. За сведение на жителите той поясни, че Общината е превела 65 хил. лв. на В и К - 40 хил. лв. за алтернативен водопровод за Люляково и Писарово и 25 хил. лв. за тръби в селата Средина и Великово. По този начин се очаква минимизиране на честите аварии в тези села, а от там и намаляване загубите на вода.

Валентин Димитров представи по-важните дейности, по които продължава да се работи или са завършени през предходния месец. Сред тях той отличи следното:

- Усилената работа по саниране на блока по ул. „Станьо Милев”, който се реновира по Националната програма за енергийна ефективност;

- Косенето на тревни площи, дерета, както и пространствата около детските площадки в града. Това се извършва с хора, наети по програмите за субсидирана заетост;

- Доставка на 15 пейки, които ще бъдат монтирани край местата за отдих в града. В момента се уточняват местата за тяхното поставяне;

- Вторият конкурс за отдаване на земи от Общински поземлен фонд, на който бяха отдадени над 2600 дка. На следващият се очаква да бъдат отдадени още 1600 дка.;

- Стартът на лятна академия „Патиланци”, където децата осмислят свободното си време през ваканцията. Над 100 са тази година записалите се, а интересът продължава да расте;

- Преминалите годишни педагогически съвети;

- В Министерство на труда и социалната политика е подписан договор за социален проект за почти половин милион лева, по който ще бъдат предоставяни услуги на хора в риск от общината;

- Успешно преминалите събори - край язовир Дрян, фестивал на шлагерната и стара градска песен в Крапец, годишнините на няколко читалища в общината, седмият шахматен турнир „За купите на генерал Стефан Тошев”;

Сред акцентите в работата на Общинска администрация за юли кметът посочи:

- Завършване строително-монтажните работи по блока, който се санира;

- Стартиране рехабилитацията на пътната отсечка Преселенци – Сърнено, за която с постановление на Министерския съвет бяха отпуснати 3, 5 млн. лв.;

- Извършване на плануваните ремонти по общинския сграден фонд в селата – пенсионерски клубове, кметства, читалища;

- Активна подготовка за Добруджански фолклорен събор „Богородица” – най-голямото събитие в Културния календар на общината;

- Асфалтиране на пътища и улици, част от общинската пътна мрежа;

- Предстои да бъде обявено класирането на проектните предложения по програма Интеррег Румъния – България 2014 - 2020

- Поради зачестилите аварии, и през юли месец ще продължи работата в сътрудничество с В и К, така че гражданите да бъдат своевременно уведомявани за аварии или продължителни периоди без вода;

Кметът използва възможността да покани жителите на града на концерт Руслан Мъйнов, който гостува за втори път в рамките а няколко месеца.

Няколко бяха поставените въпроси на срещата днес. Те касаеха състоянието на улиците „Черно море” и „Райко Даскалов”, както и липсата на мръсен канал по тях. Отправен бе въпрос за поставяне на табела за възпоменания в района по посока с. Кардам, тъй като такава липсвала. Друго питане засегна програмите за временна заетост и създаването на работни места. На първото питане, относно състоянието на улиците кметът увери гражданите, че до края на месец август (най-късно) ще стартира ремонт на посочените от тях отсечки. По отношение на мръсния канал градоначалникът за пореден път отбеляза, че това касае дейности от т.нар. „Воден цикъл” и евентуално решение по тях може да се очаква най-рано след 2019 година. Въпросът с поставянето на табела за възпоменания ще бъде решен още идният месец, а колкото до програмите за временна заетост Валентин Димитров информира присъстващите, че в тази посока сe водят постоянни срещи и разговори с Агенция по заетостта, но поради временно забавяне дейността по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, старт на нови мерки за заетост се очаква след месец септември.

Още новини