Община Генерал Тошево

14 октомври ’15

Поддържащо обучение за 24 лични асистенти

Поддържащо обучение за 24 лични асистенти

Поддържащо обучение за 24 лични асистенти

Във връзка с изпълнение на проектната дейност „Обучение на личните асистенти” по Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, бюджетна линия № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. и Партньорско споразумение №BG05-0802-1, сключено с Агенция за социално подпомагане, на 14.10.2015 год. в сградата на общинска администрация Генерал Тошево се проведе поддържащо обучение с 24 лични асистента, назначени по трудово правоотношение.

На снимките: момент от провеждане на поддържащото обучение.

курс 007

 

курс 009

Още новини