Община Генерал Тошево

29 юни ’16

Покана за пресконференция

Покана за пресконференция

Покана за пресконференция

Zname_EU_and_ESFНа 01.07.2016 година, от 9.00 часа в залата на трети етаж на Общинска администрация Генерал Тошево ще се проведе пресконференция във връзка със сключен Договор № BG05M9OP001-2.002-0242-C01 и стартиране на проект „Подкрепа за независим живот чрез „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда- Генерал Тошево”.

Проектът е финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Каним всички заинтересовани лица да присъстват на събитието.

6271

Още новини