Община Генерал Тошево

12 август ’19

Покана за провеждане на консултации за назначаване състав на ОИК

Покана за провеждане на консултации за назначаване състав на ОИК

Покана за провеждане на консултации за назначаване състав на ОИК

На 20 август 2019 г. от 14,00 в зала Дора Габе в сградата на Община Генерал Тошево ще се проведе консултация с представителите на парламентарно представените партии и коалиции за назначаване състав на Общинска избирателна комисия /ОИК/ във връзка с Местни избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

С решение №603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК, на основание чл.57, ал.1, т.1 от Изборния кодекс  се допуска поправка на техническа грешка в Решение № 600-МИ от 9 август 2019 г. на ЦИК, като в т. 3, буква „б“, вместо „16.07.2019 г.“ да се чете „10.07.2019 г.“, а именно:

„б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;“

Пълният текст на поканата можете да прочетете в прикачения файл

Още новини