Община Генерал Тошево

24 ноември ’14

Покани до заинтересовани лица във връзка с реализация на Проект за социално включване

Покани до заинтересовани лица във връзка с реализация на Проект за социално включване

Покани до заинтересовани лица във връзка с реализация на Проект за социално включване

Във връзка с реализацията на Проект за социално включване на деца от 0 до 7 години в община Генерал Тошево, в долупосочените файлове публикуваме покани за изразяване на интерес по обособените позиции.

Още новини