Община Генерал Тошево

17 февруари ’17

Полицията с информационна кампания сред гражданите

Полицията с информационна кампания сред гражданите

Полицията с информационна кампания сред гражданите

На финалната права е информационна кампания, която провеждат полицейските и младши полицейските инспектори от РУ Генерал Тошево. Целта на инициативата е да се постигне ефективна комуникация между полицейските служители и гражданите по местоживеене.

В рамките на настоящата седмица полицейските служители разпространиха близо 6500 информационни писма сред жителите на общината. Специално изготвените бланки съдържат информация за името, длъжността, служебния телефон и адрес на полицейския инспектор, отговарящ за съответната територия, контактите на дежурните части на районните управления и областната дирекция, както и на дирекциите „Инспекторат“ и „Вътрешна сигурност” в МВР. Те се връчват на управителите на етажната собственост, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти в населените места и вилните зони. В срещите си с гражданите полицейските служители не пропускат да напомнят и за съществуващия риск от телефонни измами и начините за предпазване от тях.

Инициативата се реализира в изпълнение на разпореждане на министъра на вътрешните работи Пламен Узунов, дадено на националното съвещание на ръководния състав на министерството в края на изминалата седмица. Като резултат се очаква всеки гражданин да знае кой е служителят на МВР, който обслужва района му по местоживеене, и да има възможност за бърза и ефективна комуникация с него.

Информация за полицейските и младши полицейските инспектори, които работят на териториален принцип, е публикувана на сайта на ОДМВР-Добрич

Още новини