Община Генерал Тошево

23 юни ’16

Попитай кмета

Попитай кмета

Попитай кмета

ПОПИТАЙ КМЕТА

30 юни (четвъртък), 10:30 часа,

залата на трети на Общинска администрация

Въпроси може да задавате на следните адреси:

- Ул. „Васил Априлов” 5, за Община Ген. Тошево;

- mail@toshevo.org;

- facebook-страницата на Общината;

- 0887 820 611

Още новини