Община Генерал Тошево

26 юли ’16

ПОПИТАЙ КМЕТА

ПОПИТАЙ КМЕТА

ПОПИТАЙ КМЕТА

29 юли (петък), 10:30 часа, 

залата на трети на Общинска администрация

Въпроси може да задавате на следните адреси:

- Ул. „Васил Априлов” 5, за Община Ген. Тошево;

- mail@toshevo.org;

- facebook-страницата на Общината;

- 0887 820 611

Още новини