Община Генерал Тошево

19 ноември ’14

Поредица от мероприятия за туристическото дружество в града

Поредица от мероприятия за туристическото дружество в града

Поредица от мероприятия за туристическото дружество в града

На 29.09.2014г. ТД „Добруджанец” гр. Генерал Тошево проведе своя традиционен колопоход на дружбата по маршрут Г. Тошево – гр. Негру вода (побратимен град от Румъния) – Г. Тошево. Участници бяха ученици и туристи от града ни - любители на колоезденето. Потеглихме рано заранта и след около три часа пристигнахме в центъра на Негру вода. Бяхме посрещнати от управата на града. След кратък престой кметът ни заведе в горичката край селището, където беше подготвено барбекю. Всички се включиха  в песните и танците. Нашите любезни домакини през целия ни престой бяха на наше разположение.

На 31.10.2014г съвместно с ученическите клубове от СОУ „Н. Вапцаров” (р-л Тодорка Симеонова), ОУ „Хр. Смирненски” (р-л Васил Добрев) и ПГЗ „Т. Рачински” (р-л Станка Стоева) проведохме традиционен поход „По стъпките на Йордан Йовков”. Посетихме местата, където певецът на Добруджа е живял и работил. Походът се провежда по повод Деня на народните будители и празниците на Г. Тошево със съдействието на Община Г. Тошево. Тръгнахме от училището в с. Изворово, където Йовков на два пъти с малки прекъсвания е учителствал. Читалищният секретар на селото ни разказа любопитни истории за основаването на трите села – Горен извор, Долен извор и Добромирци, които през 1959 г са обединени в едно общо село Изворово.

По време на похода се спряхме пред старата мелница, в която са се разиграли събитията, по които Йовков е написал драмата „Албена”, а също така и много други разкази, свързани с бита и живота на добруджанския селянин. Преди няколко месеца собствениците на мелницата са я предоставили на общината и много скоро тя ще се превърне в музей.

Отбихме се и край една от трите каптирани извора на селото – Чешмата на момичето със стомната. Интересното е, че скулптурата е изваяна от нашия съгражданин Иван Господинов.

В края на селото се отбихме и при реставрираната Каралийска чешма с много вкусна и студена вода. Тя „крие” много легенди, които предстои да научим.

В с. Красен ни посрещна секретарят на читалището и музеен уредник г-жа Ганчева. Във Филиповата кръчма учениците насядаха по местата, където Йовков е седял. Наблюдавайки посетителите, поседнали на чашка добруджанска ракийца, той е черпил вдъхновение за своите незабравими разкази.

В музея подробно се осведомихме за родословното дърво на Йовков, неговия живот, за неговата дейност като директор на Училището в с. Красен. По-късно влязохме и в старото училище, разгледахме пособията за обучение, учебници, помагала, книги. Останахме впечатлени от миналото на нашия роден край.

20.11.2014г

Димо Димов – председател на ТД „Добруджанец”

Още новини